Kuusamon Kehitysvammaisten tuki ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää toimialueellaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • valvoo ja edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista;
  • seuraa lainsäädännön toteutumista käytännössä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille, tukipiirille ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle;
  • toimii yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä;
  • järjestää kehitysvammaisille ihmisille leiri-, kerho- ja muuta vastaavaa toimintaa;
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä koulutus- ja virkistystoimintaa;
  • voi liittyä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ja tukipiirin tai muun sellaisen yhteisön jäseneksi ,jonka toiminta edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista;
  • toimii yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Facebookissa ollaan myös: Kuusamon Kehitysvammaisten Tuki ry.

 

 

 


 

UUTISIA

RSS